KAYANOYA

KAYANOYA Wakan Dashi Dashi Mixed Grains Congee (255g)

SKU: 301491055

KAYANOYA Wakan Dashi Dashi Mixed Grains Congee  (255g)
KAYANOYA Wakan Dashi Dashi Mixed Grains Congee  (255g)

KAYANOYA

KAYANOYA Wakan Dashi Dashi Mixed Grains Congee (255g)

SKU: 301491055

$44.00 Regular price
/

Details

Origin

Japan

Origin: Japan

Storage Condition

Store in cool dry place

Storage Condition: Store in cool dry place

Store in cool dry place

*Photo for reference only.

Store in cool dry place

*Photo for reference only.

KAYANOYA

KAYANOYA Wakan Dashi Dashi Mixed Grains Congee (255g)

SKU: 301491055

$44.00 Regular price
/