AOKIKOETSUDO

AOKIKOETSUDO Konpeito Candy - Forget-Me-Not Color (50g)

SKU: 301275353

AOKIKOETSUDO Konpeito Candy - Forget-Me-Not Color  (50g)
AOKIKOETSUDO Konpeito Candy - Forget-Me-Not Color  (50g)
AOKIKOETSUDO Konpeito Candy - Forget-Me-Not Color  (50g)
AOKIKOETSUDO Konpeito Candy - Forget-Me-Not Color  (50g)

AOKIKOETSUDO

AOKIKOETSUDO Konpeito Candy - Forget-Me-Not Color (50g)

SKU: 301275353

$42.00 Regular price
/

Details

Country of Origin

Japan

Country of Origin: Japan

Store in cool dry place

*Photo for reference only.

Store in cool dry place

*Photo for reference only.

AOKIKOETSUDO

AOKIKOETSUDO Konpeito Candy - Forget-Me-Not Color (50g)

SKU: 301275353

$42.00 Regular price
/