YAMATSU-TSUJITA

YAMATSU-TSUJITA Japan Round Sliced Chilli Pepper (5g)

SKU: 301285871

YAMATSU-TSUJITA Japan Round Sliced Chilli Pepper  (5g) - city&
YAMATSU-TSUJITA Japan Round Sliced Chilli Pepper  (5g) - city&
YAMATSU-TSUJITA Japan Round Sliced Chilli Pepper  (5g) - city&

YAMATSU-TSUJITA

YAMATSU-TSUJITA Japan Round Sliced Chilli Pepper (5g)

SKU: 301285871

$24.00 Regular price
/

Details

Origin

Japan

Origin: Japan

Storage Condition

Keep refrigerated after opening

Storage Condition: Keep refrigerated after opening

Keep refrigerated after opening

*Photo for reference only.

Keep refrigerated after opening

*Photo for reference only.

YAMATSU-TSUJITA

YAMATSU-TSUJITA Japan Round Sliced Chilli Pepper (5g)

SKU: 301285871

$24.00 Regular price
/