HOSHINO

HOSHINO Fukuoka Yame Green Tea (100g)

SKU: 301074158

HOSHINO Fukuoka Yame Green Tea  (100g)

HOSHINO

HOSHINO Fukuoka Yame Green Tea (100g)

SKU: 301074158

$138.00 Regular price
/

Details

Origin

Japan

Origin: Japan

Storage Condition

Store in cool dry place

Storage Condition: Store in cool dry place

Store in cool dry place

*Photo for reference only.

Store in cool dry place

*Photo for reference only.

HOSHINO

HOSHINO Fukuoka Yame Green Tea (100g)

SKU: 301074158

$138.00 Regular price
/