ALEXIA

ALEXIA Sweet Potato Fries with Salt (425g)

SKU: 301034478

ALEXIA Sweet Potato Fries with Salt  (425g)
ALEXIA Sweet Potato Fries with Salt  (425g)
ALEXIA Sweet Potato Fries with Salt  (425g)

ALEXIA

ALEXIA Sweet Potato Fries with Salt (425g)

SKU: 301034478

$70.00 Regular price
/

Shipping

Delivery Available Only

Details

Origin

USA

Origin: USA

Storage Condition

Keep frozen

Storage Condition: Keep frozen

Keep frozen

*Photo for reference only.

Keep frozen

*Photo for reference only.

ALEXIA

ALEXIA Sweet Potato Fries with Salt (425g)

SKU: 301034478

$70.00 Regular price
/

Shipping

Delivery Available Only