STERZING VIPITENO

STERZING VIPITENO Organic Blueberry Yogurt (150g)

SKU: 301258692

STERZING VIPITENO Organic Blueberry Yogurt  (150g)
STERZING VIPITENO Organic Blueberry Yogurt  (150g)
STERZING VIPITENO Organic Blueberry Yogurt  (150g)

STERZING VIPITENO

STERZING VIPITENO Organic Blueberry Yogurt (150g)

SKU: 301258692

$26.00 Regular price
/

Details

Origin

Italy

Origin: Italy

Storage Condition

Keep refrigerated

Storage Condition: Keep refrigerated

Keep refrigerated

*Photo for reference only.

Keep refrigerated

*Photo for reference only.

STERZING VIPITENO

STERZING VIPITENO Organic Blueberry Yogurt (150g)

SKU: 301258692

$26.00 Regular price
/