DAISHO

DAISHO Ippudo Hakata Porkbone Akamaru Shin Aji Soup for Hot Pot (700g)

SKU: 301496015

DAISHO Ippudo Hakata Porkbone Akamaru Shin Aji Soup for Hot Pot  (700g)
DAISHO Ippudo Hakata Porkbone Akamaru Shin Aji Soup for Hot Pot  (700g)
DAISHO Ippudo Hakata Porkbone Akamaru Shin Aji Soup for Hot Pot  (700g)

DAISHO

DAISHO Ippudo Hakata Porkbone Akamaru Shin Aji Soup for Hot Pot (700g)

SKU: 301496015

$40.00 Regular price
/

Details

Origin

Japan

Origin: Japan

Storage Condition

Store in cool dry place

Storage Condition: Store in cool dry place

Store in cool dry place

*Photo for reference only.

Store in cool dry place

*Photo for reference only.

DAISHO

DAISHO Ippudo Hakata Porkbone Akamaru Shin Aji Soup for Hot Pot (700g)

SKU: 301496015

$40.00 Regular price
/