KISEI

KISEI Rice Burger - Whole Beef (160g)

SKU: 300232562

KISEI Rice Burger - Whole Beef  (160g)

KISEI

KISEI Rice Burger - Whole Beef (160g)

SKU: 300232562

$26.00 Regular price
/

Shipping

Delivery Available Only

Details

Origin

Taiwan

Origin: Taiwan

Storage Condition

Keep frozen

Storage Condition: Keep frozen

Keep frozen

*Photo for reference only.

Keep frozen

*Photo for reference only.

KISEI

KISEI Rice Burger - Whole Beef (160g)

SKU: 300232562

$26.00 Regular price
/

Shipping

Delivery Available Only